Usługi i ekspertyzy IBD PAN

Oferty usług w IBB PAN:

1. Pracownia cytometrii

- Doradztwo i wsparcie techniczne w zagadnieniach z obszaru cytometrii przepływowej
- Cytometria skaningowa jak i sortowanie komórek
- Immunofenotypowanie
- Analiza żywotności komórek i cech apoptotycznych
- Analiza podziałów komórkowych etapu cyklu komórkowego i markerów mitotycznych
- Analiza degradacji DNA
- Analiza jonów wapniowych, produkcji wolnych rodników potencjału błony mitochondrialnej
- Wykrywanie immunofluorescencji związanej z błoną jak i wewnątrzkomórkowych markerów
- Produkcja cytokin
- Eksperymenty projektowane na specjalne zamówienie
- Konsultacje dotyczące projektowania eksperymentów, wyboru fluorochromów oraz analizy danych
- Edukacja – organizacja wykładów, warsztatów praktycznych dla początkujących jak i zaawansowanych użytkowników
 Osoba kontaktowa: Dr Katarzyna Piwocka – k.piwocka@nenci.gov.pl

2. Pracownie Mikroskopii Konfokalnej i Fluorescencyjnej

- Możliwość wykonania całościowej dokumentacji fotograficznej
- Doradztwo w zakresie obróbki i analizy obrazu
- Wsparcie i doradztwo techniczne
IBB PAN Osoba kontaktowa: Dr Anna Anielska-Mazur – aam@ibb.waw.pl;
Instytut Nenckiego PAN Osoba kontaktowa: Prof. Wanda Kłopocka – wklopocka@nencki.gov.pl
IIMCB:Osoba kontaktowa: Dr Tomasz Węgierski – twegierski@iimcb.gov.pl

3. Pracownia Mikroskopii Elektronowej

- Możliwość wykonania całościowej dokumentacji fotograficznej
- Usługa obróbki próbek biologicznych (łagodne suszenie w ciekłym CO2), napylanie preparatów metalami szlachetnymi do mikroskopu skaningowego, napylanie węglem siateczek z błonką formwarową do ultracienkich skrawków przygotowywanych do transmisyjnej mikroskopii elektronowej i mikroanalizy.
Osoba kontaktowa: Prof. Elżbieta Wyroba – e.wyroba@nencki.gov.pl

4. Pracownia Inżynierii Komórkowej

- Zwierzętach modyfikowanych genetycznie (wybór promotora, klonowanie, potwierdzenie funkcjonalności konstruktu in vitro, mikroiniekcja zygot, transfer do jajowodów)
- Usługi dodatkowe – wazektomia samców, biopsja tkanki (ucho, ogon), izolacja DNA, genotypowanie
- Wektory wirusowe (lentiwirusowe i adenowirusowe)
- Doradztwo i wsparcie techniczne przy wyborze promotorów tkankowo specyficznych, projektowanie i produkcja wektorów zawierających sekwencje wyciszające, klonowanie, przygotowanie plazmidów do produkcji wektorów, produkcja wektorów lenti - i adenowirusowych, analiza miana (real-time PCR), eksperymenty z zastosowaniem uzyskanych wektorów na specjalne zamówienie (np. Ustalanie stabilnych linii komórkowych z zastosowaniem wektorów lentiwirusowych)
Osoba kontaktowa: Dr Agata Klejman – a.klejman@nencki.gov.pl

5. Projekt MID

- Behawioralne fenotypowanie zwierząt (myszy i szczury)
- Doradztwo w obszarze badań behawioralnych (np. dobór testów) i przy projektowaniu eksperymentów
- Analiza behawioralna:
- Analiza efektów ubocznych leków, z uwzględnieniem subtelnych zmian niewykrywanych w badaniach standardowych (unikalne oprogramowanie)
- Ocena metod terapeutycznych
- Analiza działań uzależniających leków
- Środowisko IntelliCage do badań behawioralnych myszy
- Ocena czynników wpływających na centralny układ nerwowy (np. uszkodzeń układu nerwowego)
Osoba kontaktowa: Dr Paweł Boguszewszki – p.boguszewski@nencki.gov.pl

6. Pracownia Badań Przedklinicznych Chorób Neurodegeneracyjnych

- Charakterystyka potencjalnych leków na zwierzęcych modelach ludzki tauopatii (np. Myszy i szczury modelowe choroby Alzheimera)
- Analiza bezpieczeństwa farmakologicznego (w układzie krążenia, nerwowym i oddechowym)
- Toksykologia (analiza krwi, biochemia kliniczna, histopatologia)
- Farmakokinetyka
Osoba kontaktowa: Dr Grażyna Niewiadomska – g.niewiadomska@nencki.gov.pl

PRACUJEMY DLA:

BioCentrum Ochota

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN Isntytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Niniejszy serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, za wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Przez używanie stron niniejszego serwisu wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Jeżeli nie zgadzasz się na stosowanie cookies przez nasz serwis, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania stron tej witryny. X