Projekty realizowane przez BioTech-IP

Obecnie realizujemy następujące projekty:

1.3.2 PO IG - Wsparcie ochrony prawnej własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych
w wyniku prac B+R - 3 projekty:

- "Wsparcie procesu komercjalizacji oraz uzyskanie ochrony patentowej w Polsce i za granicą na grupę wynalazków związanych z restrykcyjnym cięciem RNA" (kwiecień 2011 – czerwiec 2015).

Cel projektu: wsparcie procesu komercjalizacji oraz zapewnienie ochrony patentowej dla grupy powiązanych ze sobą wynalazków związanych z nowymi technologiami restrykcyjnego cięcia kwasów nukleinowych; przeprowadzenie badań rynkowych oraz wyceny wynalazków w celu znalezienia potencjalnego inwestora

 • Endorybonukleazy dsRNA
 • Specyficzna sekwencyjnie rybonukleaza H
 • Sposób ustalania sekwencji rozpoznawalnych przez białko wiążące specyficzną sekwencję w hybrydzie DNA-RNA

Dofinansowanie: 1 256 000 PLN

- "Wsparcie ochrony własności intelektualnej oraz komercjalizacji wynalazku mającego zastosowanie do ochrony żywności i ludzi przed bakteriami S. aureus" (kwiecień 2011 – czerwiec 2015).

Cel projektu: ochrona patentowa oraz komercjalizacja zastosowań LytM; opracowanie skutecznych eliminacji bakterii S. aureus ze środowiska poprzez nowatorskie podejścia lizowania komórek bakteryjnych z wykorzystaniem enzymów litycznych; przeprowadzenie badań rynkowych oraz wyceny wynalazków w celu znalezienia potencjalnego inwestora

 • Sposób proteolizy, peptydaza, kompozycja do stosowania jako środek bakteriostatyczny lub bakteriobójczy, zestaw oraz zastosowania aktywnej formy LytM z S. aureus lub jej pochodnej.

Dofinansowanie: 455 242,10 PLN

- "Pokrycie kosztów postępowania patentowego dla zgłoszenia patentowego pt. "Tools and methods useful in characterising the immunotoxic activity of xenobiotic substances" (styczeń 2011 – czerwiec 2015).

Cel projektu: zapewnienie ochrony patentowej platformie o nazwie Fluorescnet Cell Chip (FCC), pozwalającej na wysokoprzepustowe oraz przesiewowe badania immunotoksyczności substancji leczniczych; przeprowadzenie badań rynkowych oraz wyceny wynalazków w celu znalezienia potencjalnego inwestora

Dofinansowanie: 230 315 PLN

***

FishMed ”Fishing for Medicines and their targets using Zebrafish models of human diseases” - IP-related issues
7th Framework Programme – EU Research Project (FP7-REGPOT-2012-2013-1)

Budget: 3 997 378,40 EUR (225 450 EUR for BioTech-IP)
Duration of the project: December 2012 - May 2016

Activities within the project related to BioTech-IP to increase the interest of potential investors in R&D projects at IIMCB by:

 • collaboration with experts in the field of technology transfer and IP to commercialize technologies originated at IIMCB
 • organization of  “science to business” brunches
 • organization of  workshops on IP protection and technology transfer
 • participation of BioTech-IP staff in  brokerage meetings

***

InterReg IVC - ETTBio - Effective Technology Transfer in Biotechnology

The objective of this project is to improve effectiveness of technology transfer from research institutes and universities in the life science & biotechnology sector. Through interregionalcooperation, good practices will be identified and implemented. This will lead to an increase in the performance of technology transfer (e.g. number of spin out, license income, etc.) with a positive impact on the regional economy (e.g. number of employees,taxes etc.).

Total budget of the project: 2 300 000 EUR
Duration of the project: January 2012 – December 2014

***

SPINTECH, National Centre for Research and Development

Professionalization of the Centre for Technology Transfer BioTech-IP activities through legal and organizational preparation for the establishment of a special purpose company BioTech-IP Ltd.

Budget: 423 300 PLN
Duration of the project: December 2013 – November 2014

Activities within the project:

 • Identification and assessment of research results commercial potential
 • Assessment and valuation of the commercialization possible paths
 • Identification of technology potential recipients
 • Preparation of business plan and legal documentation for the initiation of BioTech-IP Ltd.

***

8.2.1 POKL - Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przemysłu: "Wsparcie przedsiębiorczości naukowców bio-tech-med poprzez stypendia szkolenia i staże" (kwiecień 2010 - październik 2014):

Celem ogólnym projektu jest podniesienie wiedzy i świadomości studentów oraz naukowców pracujących w instytutach Biocentrum Ochota o roli, innowacyjnych rozwiązań tworzonych na podstawie wyników badań naukowych dla rozwoju gospodarki.

Cel ten realizowany jest przez:

 • stypendia dla doktorantów Biocentrum Ochota realizujących projekty aplikacyjne , w dziedzinach uznanych za istotne dla rozwoju Mazowsza (wg RIS Mazovia)
 • szerzenie idei przedsiębiorczości akademickiej
 • wsparcie współpracy między naukowcami  i przedsiębiorcami poprzez:
  • organizację spotkań branżowych i konferencji,
  • organizację staży naukowców w innowacyjnych firmach Mazowsza,
  • badanie potrzeb technologicznych na innowacyjne rozwiązania, zgłaszane przez Mazowieckie firmy

***

MNiSZW - Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej (wrzesień 2010 - marzec 2013):

Zadania w ramach projektu:

 • Podniesienie świadomości zasad ochrony własności intelektualnej pracowników naukowych Biocentrum Ochota poprzez przeprowadzenie szeregu szkoleń oraz działań informacyjno-promocyjnych.
 • kierunkowanie badań na ich aplikacyjny charakter poprzez propagowanie komercyjnego wykorzystania wyników oraz szerzenie idei przedsiębiorczości akademickiej.
 • Wypracowanie wspólnych zasad podziału praw własności intelektualnej do odkryć, pomiędzy naukowców a jednostkę badawczą, stosowanych przez Instytuty Biocentrum Ochota.
 • Zwiększenie liczby patentowanych wynalazków i technologii poprzez:
 • wyszukiwanie źródeł finansowania projektów o charakterze aplikacyjnym zarówno ze źródeł państwowych jak i prywatnych.
 • wyszukiwanie projektów mających aplikacyjny potencjał poprzez uczestnictwo pracowników Ośrodka w seminariach, bezpośrednie konsultacje z naukowcami, zapoznawanie się z treścią publikacji przygotowywanych do druku.
 • Zwiększanie odsetka badań zakończonych wdrożeniem wyników poprzez rozwój współpracy z firmami działającymi w obszarze biotechnologii, farmacji, produkcji odczynników naukowych, testów diagnostycznych i pozostałych firm z branży technologicznej, z którymi Ośrodek będzie w stałym kontakcie.
 • Budowanie bazy projektów i pomysłów na projekty oraz weryfikacja ich potencjału komercyjnego przez analizę sytuacji rynkowej oraz ocenę zainteresowania potencjalnych beneficjentów.

PRACUJEMY DLA:

BioCentrum Ochota

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN Isntytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Niniejszy serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, za wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Przez używanie stron niniejszego serwisu wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Jeżeli nie zgadzasz się na stosowanie cookies przez nasz serwis, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania stron tej witryny. X