Projekty B+R w MIBMiK

System do oznaczania immunotoksyczności substancji chemicznych

Typ projektu: firma Spin-Off

Fluorescent Chip Cell (FCC) jest nową oryginalną technologią umożliwiającą przeprowadzanie wysokosprawnych testów przesiewowych w celu zidentyfikowania, we wczesnych fazach rozwoju leków, substancji o własnościach immunomodulacyjnych i/lub immunotoksycznych. W technologii tej wykorzystuje się linie komórkowe limfocytow mysich EL-4 poddane stabilnej transfekcji transgenami złożonymi z promotorów genów cytokin oraz genów kodujących białka fluorescencyjne. Technologia FCC została opracowana przez międzynarodowe konsorcjum badawcze koordynowane przez Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie w oparciu o fundusze pochodzące z 5. PR Komisji Europejskiej. Proteon Pharmaceuticals SA (www.proteonpharma.com) to firma typu spin off, która rozwinęła technologię FCC uzyskując zautomatyzowaną platformę pomiarową, która może być stosowana w badaniach przedklinicznych do przeszukiwania bibliotek chemicznych w celu odkrycia nowych związków immunomodulacyjnych, które mogą stać się kandydatami na leki przeciwzapalne, przeciwalergiczne i przeciwnowotworowe.
Kontakt: Prof. Jaroslaw Dastych (jdastych@proteonpharma.com)

RNA+P=123D: Łamanie kodu zależności między sekwencją, strukturą i funkcją w RNA

Typ projektu: ERC Starting Grant, Numer projektu: 261351;  budżet MIBMiK  1 500 000 EUR

Głównym celem projektu jest stworzenie nowych metod obliczeniowych do modelowania i projektowania RNA oraz kompleksów RNA i białek (ze szczególnym uwzględnieniem przełączników RNA, RNaz, rybozymów oraz innych cząsteczek o znaczeniu w medycynie i nanotechnologii) oraz doświadczana weryfikacja przewidywań
Kontakt: Prof. Janusz M. Bujnicki - iamb@genesilico.pl

Identyfikacja i charakterystyka małych cząsteczek będących nowymi kandydatami na leki przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe

Typ projektu: projekt badawczo-rozwojowy MNiSW, kontynuacja: elementy ERC Starting Grant oraz ERC Proof of Concept Grant,

Projekty: 0160/H03/2010/70, 0337/P01/2010/70, NN401 585738; budżet MIBMiK  : 400 000 PLN

Projekty obejmują wirtualne badania przesiewowe (dokowanie drobnocząsteczkowych ligandów do receptorów białkowych) połączone z eksperymentalną weryfikacją wytypowanych związków (testy in vitro oraz in vivo) w celu identyfikacji związków zdolnych do inhibicji enzymów zaangażowanych w metabolizm kwasów nukleinowych patogennych bakterii i wirusów. Badania skupiają się przede wszystkim na poszukiwaniu: i) inhibitorów bakteryjnych metylotransferaz rRNA odpowiedzialnych za oporność na antybiotyki z grupy aminoglikozydów i makrolidów oraz ii) inhibitorów polimerazy RNA wirusa grypy. Wyniki przeprowadzonych na małą skalę analiz mają zweryfikować słuszność proponowanej koncepcji badań oraz stanowić punkt wyjścia dla kontynuacji prac we współpracy z partnerem z sektora przemysłowego.
Kontakt: Prof. Janusz M. Bujnicki - iamb@genesilico.pl

Nowe narzędzia do analizy i manipulacji cząsteczkami kwasów nukleinowych: enzymy restrykcyjne działające na RNA i hybrydy RNA-DNA 

Typ projektu: projekt badawczo-rozwojowy MNiSW, kontynuacja: elementy ERC Starting Grant oraz ERC Proof of Concept Grant

Numer projektu MNiSW: R1200202; budżet MIBMiK: 1 000 000 PLN. Projekt ERC-PoC: eRNases; budżet MIBMiK: 149970 €

Celem projektu jest uzyskanie (na drodze inzynierii białka) specyficznych sekwencyjnie nukleaz, dzialajacych na dwuniciowe czasteczki RNA i hybrydy DNA-RNA, ktore moglyby byc wykorzystywane jako "enzymy restrykcyjne dla RNA" znajdujac zastosowanie np. w nanotechnologii i diagnostyce biomedycznej. Uzyskalismy prototypy takich enzymow (co dowodzi wykonalnosci całego projektu) i rozpoczelismy proces ochrony wlasnosci intelektualnej dotyczacej uzyskanych wynikow. Prace badawcze są kontynuowane równolegle z poszukiwaniem współpracowników z sektora przemysłowego.
Kontakt: Prof. Janusz M. Bujnicki - iamb@genesilico.pl

PRACUJEMY DLA:

BioCentrum Ochota

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN Isntytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Niniejszy serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, za wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Przez używanie stron niniejszego serwisu wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Jeżeli nie zgadzasz się na stosowanie cookies przez nasz serwis, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania stron tej witryny. X