HOME > BIOCENTRUM OCHOTA > MIBMiK

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej (MIBMiK)

Powołany w 1997 jest najmłodszym instytutem badawczym Biocentum Ochota.

Mimo krótkiej działalności i zaledwie 58 zatrudnionych osobach  MIBMiK należy już do instytucji szczycących się I kategorią oceny parametrycznej.Osiągnięcie to było możliwe dzięki dynamicznej kadrze naukowców budowanej pod merytorycznym nadzorem Międzynarodowego Komitetu Doradczego (Rady Naukowej), w którego skład wchodzą wybitni zagraniczni uczeni, między innymi laureat Nagrody Nobla prof. Robert Huber. Obiektywnym dowodem na wysoką pozycję Instytutu w światowej nauce są publikacje w renomowanych czasopismach naukowych. W latach 2000-2009 pracownicy MIBMiK opublikowali 329 prac znajdujących się na liście filadelfijskiej. Instytut Posiada również status Centrum Doskonałości w Bio-Medycynie Molekularnej uzyskany w ramach 5 Programu Ramowego Unii Europejskiej.

MIBMiK prowadzi badania naukowe w dziedzinie medycyny molekularnej (mechanizmy nowotworzenia i starzenia, molekularne podstawy chorób neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Alzheimera czy Parkinsona, odporności na antybiotyki, immunologii i naprawy genomu). Wiodące tematy badawcze Instytutu to: biologia i biochemia białek opiekuńczych, modelowanie struktury enzymów restrykcyjnych, metylotrasferaz i białek fotoreceptorowych, interakcje białek wiążących wapń w centralnym układzie nerwowym, analiza krystalograficzna białek uczestniczących w ubikwitynacji, analiza szlaków sygnałowych komórki, biologia podziałów komórkowych, biologia rozwoju drzewa dendrytowego, molekularne mechanizmy kancerogenezy.

Obecnie w Instytucie realizowane są badania z następujących dziedzin:

 • Biologia molekularna białek opiekuńczych i ich rola w procesach nowotworzenia.
 • Rozwój oprogramowania do automatycznej analizy struktury przestrzennej białek i kwasow nukleinowych. Teoretyczna i eksperymentalna analiza enzymów oddziałujących na kwasy nukleinowe (przewidywania struktury białek, analiza ewolucyjna, funkcjonalne chcarakteryzowanie bialek, inżynieria własności białek)
 • Analiza krystalograficzna złożonych biomolekuł komórkowych, zwłaszcza białek układu nerwowego oraz białek nowotworowych, prowadzonych dzięki najnowocześniejszemu w Polsce dyfraktometrowi rentgenowskiemu.
 • Poszukiwanie nowych biomarkerów choroby Alzheimera pozwalających na wczesne diagnozowanie pacjentów. Posukiwanie białek uczestniczących w patogenezie choroby Alzheimera mogących stać się nowymi celami w terapii schorzenia.
 • Badania białek biorących udział w mechanizmach uczenia się i pamięci jak również białek uczestniczących w patogenezie choroby Alzheimera.
 • Proteomika i genomika chorób neurodegeneracyjnych przez badanie interakcji białek wiążących wapń w centralnym układzie nerwowym.
 • Analiza bioinfrmatyczna oraz komputerowe modelowanie białek fotoreceptorowych.
 • Rola endocytozy oraz pęcherzyków w przenoszeniu sygnałów wewnątrzkomórkowych.
 • Badanie molekularnych mechanizmów pamięci, plastyczności neuronalnej i rozwoju układu nerwowego. Poszukiwanie podstaw molekularnych chorób neurodegeneracyjnych jak stwardnienie rozsiane czy epilepsja.
 • Mechanika błony i ściany komórkowej drożdży w trakcie podziału komorki i migracji.
 • Biogeneza białek mitochodrialnych
 • Strukturalne i biochemiczne badania enzymów oddziałujących z kwasami nukleinowymi.

MIBMiK koordynuje rownież  ogólnopolski programi zamawiany dot badania chimeryzmu poprzeszczepowego, choroby resztkowej oraz genów fuzyjnych odpowiedzialnych za choroby onkohematologiczne

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej realizuje nowoczesne programy badawcze, których wyniki stanowią istotny wkład do rozwoju reprezentowanych tu dyscyplin i specjalności naukowych. Szczególne znaczenie mają tu bardzo zaawansowane badania funkcji i struktury białek, zwłaszcza w odniesieniu do biologii układu nerwowego oraz biologii nowotworów. Ważne miejsce w programie badawczym MIBMiK zajmują badania krystalograficzne białek, ze względu na najnowocześniejszy w Polsce dyfraktometr rentgenowski, który zlokalizowany jest na terenie Instytutu. Urządzenie to udostępniane jest również badaczom z innych krajowych ośrodków biologii strukturalnej. Jednym z najbardziej obiecujących obszarów badawczych eksplorowanych przez pracowników naukowych MIBMiK jest komputerowe przewidywanie struktury przestrzennej białek, głównie bakteryjnych enzymów restrykcyjnych.

MIBMiK finansuje swoją działalność głównie dzięki uczestnictwu w projektach międzynarodowych. W ramach 5 Programu Ramowego UE uzyskano 7 grantów (z tego dwa koordynowane przez MIBMiK), w 6 Programie Ramowym otrzymano 9 grantów, w 7 Programie Ramowym – uzyskano 6 grantów. Ponadto, 4 projekty finansowane są przez National Institutes of Health (NIH), 3 przez Howard Hughes Medical Institute (HHMI), jeden przez European Molecular Biology Organisation (EMBO), dwa wspólnie przez EMBO/HHMI oraz dwa finansowane przez program Wellcome Trust.

Wdrożenia technologii MIBMiK

W 2004 r. w wyniku prowadzonych w Instytucie badań złożono dwa zgłoszenia patentowe. Na bazie jednego z nich powstała firma komercjalizująca wyniki badań – Proteon Pharmaceuticals w Łodzi. Obecnie firma nawiązuje współpracę z największymi koncernami farmaceutycznymi.

Popularyzajca nauk biologicznych:

BioCentrum Edukacji Naukowej (BioCEN), dawniej Szkoła Festiwalu Nauki, to przedsięwzięcie edukacyjne powstałe w 2002 roku, którego celem jest popularyzowanie zagadnień biologii poprzez nowoczesne działania edukacyjne. Pracownycy BioCEN prowadzą opracowane przez siebie wykłady oraz pokazy eksperymentów pozwalających młodzieży oraz nauczycielom biologii praktyczne zaznajomienie się z fascynującym światem biologii molekularnej. Działalność BioCEN wspierana jest przez instytuty naukowe oraz warszawskie uczelnie.

PRACUJEMY DLA:

BioCentrum Ochota

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN Isntytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Niniejszy serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, za wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Przez używanie stron niniejszego serwisu wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Jeżeli nie zgadzasz się na stosowanie cookies przez nasz serwis, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania stron tej witryny. X