HOME > BIOCENTRUM OCHOTA > Konsorcjum Biocentrum Ochota

Konsorcjum Biocentrum Ochota

Konsorcjum naukowe Biocentrum Ochota powołane zostało 1 stycznia 2008 roku, z inicjatywy sześciu instytutów badawczych, działających na terenie Kampusu Ochota w Warszawie.

Konsorcjum naukowe Biocentrum Ochota

Założycielami i członkami Konsorcjum są:

Podstawowym założeniem funkcjonowania Biocentrum Ochota jest koncentracja i wykorzystanie potencjału naukowego, reprezentowanego przez ponad 1000-osobową grupę ekspertów pracujących w członkowskich Instytutach. Konsorcjanci zyskali tym samym zdolność prowadzenia dużych projektów badawczych wykraczających poza możliwości pojedynczej instytucji, ale dających szanse na osiąganie znacznie większych celów naukowych i technologicznych.

W okresie swojej działalności, Biocentrum Ochota pozyskało unijne fundusze nie tylko na realizację projektów, ale także na powiększanie zespołu kadry naukowej m. in. z takich źródeł jak dotacje Unii Europejskiej w ramach programów: Innowacyjna Gospodarka (POIG) oraz Europejski Fundusz Społeczny (EFS) i Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL).

Przy Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej powstał Ośrodek Transferu Technologii - Bio&Technology Innovations Platform (OTT BioTech-IP), który w ramach projektu "Wsparcie przedsiębiorczości naukowców bio-tech-med poprzez stypendia, staże i szkolenia (2010-2014)", rozpoczął wdrażanie programu stypendialnego dla doktorantów realizujących projekty aplikacyjne.

Działalność Biocentrum Ochota nadzoruje Rada Dyrektorów, w skład której wchodzą przedstawiciele członkowskich Instytutów. Funkcję Prezesa Rady pełnią kolejno, w systemie rotacyjnym - co 6 miesięcy, wszyscy dyrektorzy, w ramach przyznawanej Instytutom półrocznej Prezydencji.

PRACUJEMY DLA:

BioCentrum Ochota

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN Isntytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Niniejszy serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, za wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Przez używanie stron niniejszego serwisu wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Jeżeli nie zgadzasz się na stosowanie cookies przez nasz serwis, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania stron tej witryny. X