HOME > BIOCENTRUM OCHOTA > IMDiK PAN

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN (IMDiK PAN)

Jest to największy Instytut Wydziału Nauk Medycznych PAN i jedyny instytut Polskiej Akademii Nauk prowadzący badania zarówno w dziedzinie biologii medycznej, jak i medycyny klinicznej. Uchwałą Prezydium Polskiej Akademii Nauk (pierwotnie pod nazwą Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN) został powołany do życia w dniu 1 lipca 1967r.

W IMDIK PAN zatrudnionych jest ponad 300 osób, w tym 140 pracowników naukowych: 61 profesorów, 43 adiunktów oraz 36 asystentów. Pozostała kadra to pracownicy badawczo-techniczni, inżynieryjno-techniczni oraz pracownicy administracji.

Pracownicy IMDIK zajmują się badaniami podstawowymi i klinicznymi w zakresie: fizjologii, neurobiologii, neuroimmunologii, neurochemii, neuropatologii, neurologii, neurochirurgii, transplantologii eksperymentalnej, nefrologii, genetyki, epigenetyki, farmakologii, chemii medycznej oraz biologii komórki na poziomie ultrastrukturalnym: immunocytochemicznym i histochemicznym.

IMDIK PAN posiada Zwierzętarnię, która prowadzi własną hodowlę małych gryzoni w standardzie SPF oraz świadczy usługi immunizacyjne i prowadzi zlecone badania z użyciem zwierząt.

 Instytut prowadzi studia doktoranckie, obecnie przyznając stypendium 43 młodym badaczom.

Instytut należy do członków Konsorcjum Naukowego Biocentrum Ochota. Jest także członkiem Centrum Zaawansowanych Technologii w zakresie Biomedycyny, Biotechnologii i Informatyki Stosowanej (CZT BIM), a także współtworzy szereg sieci naukowych.

Powołane w Instytucie w 2004 roku Zintegrowane Centrum Doskonałości Chemii Medycznej Neuropeptydów koordynuje wielokierunkowe badania nad neuropeptydami zmierzające do opracowania leków nowej generacji.

IMDIK PAN, wraz ze Stowarzyszeniem Neuropatologów Polskich wydaje czasopismo "Folia Neuropathologica." (http://www.termedia.pl/Journal/-20). Czasopismo jest indeksowane przez Instytut Filadelfijski.

PRIORYTETY BADAWCZE IMDIK PAN:

Analiza kliniczno-morfologiczna i badania doświadczalne patologii układu nerwowego, a szczególnie w zakresie:

  •  Badania neuropatii ruchowych oraz diagnostyka molekularna genetycznie uwarunkowanych chorób nerwowo-mięśniowych.
  • Badania procesów starzenia się mózgu i patogenezy chorób z tym związanych jak Alzheimer, Parkinson, stany zanikowe.
  • Badania krążenia i mikrokrążenia mózgowego w stanach patologicznych.
  • Badania mechanizmów uszkodzenia oraz procesów naprawczych w patologii niedokrwiennej mózgu.
  • Badania mechanizmów regulacji oddychania komórkowego i ustrojowego.

 

 Analiza kliniczno-morfologiczna i badania doświadczalne patologii tkanek i narządów obwodowych.

W tej grupie badań da się wyróżnić 4 główne obszary badawcze:

  • Molekularne podstawy zaburzeń funkcji komórek kłębuszka nerkowego w stanach.
  • Epidemiologia raka trzustki, badanie polimorfizmów genowych u pacjentów z nowotworami trzustki i jelita grubego.
  • Badanie genetycznych i epigenetycznych uwarunkowań otyłości.
  • Ocena neurohormonalnych, hemodynamicznych, metabolicznych i termoregulacyjnych reakcji na bodźce fizjologiczne u ludzi zdrowych i pacjentów z chorobami przemiany materii.

 Zastosowanie modelowania wieloskalowego, bioinformatyki oraz technologii informatycznych  w medycynie.

 

 

PRACUJEMY DLA:

BioCentrum Ochota

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN Isntytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Niniejszy serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, za wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Przez używanie stron niniejszego serwisu wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Jeżeli nie zgadzasz się na stosowanie cookies przez nasz serwis, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania stron tej witryny. X