HOME > BIOCENTRUM OCHOTA > IBD PAN

Instytut Biologii Doświadczalnej PAN (IBD PAN)

Utworzony w 1918 roku jest obecnie największym nie-uniwersyteckim centrum badań biologicznych w kraju.

Priorytetem badawczym w Instytucie są następujące dziedziny:

  • neurobiologia,
  • neurofizjologia,
  • biologia i biochemia komórkowa,
  • biologia molekularna

Przedmiotem interdyscyplinarnych badań są układy o różnym stopniu złożoności od całych organizmów, przez tkanki, pojedyncze komórki, organelle komórkowe, ale również białka i geny.

W Instytucie działa 31 laboratoriów i stanowisk badawczych wyposażonych w nowoczesną aparaturę. Należy tu wymienić pracownie:

  • Mikroskopii Konfokalnej,
  • Cytometrii Przepływowej,
  • Skaningowej Mikroskopii Elektronowej,
  • Testów Behawioralnych,
  • Elektrofizjologii.

Zwierzętarnia IBD PAN, zmodernizowana wg dyrektywy 86/609 UE, pozwala na hodowlę zwierząt laboratoryjnych oraz zwierząt transgenicznych, według najwyższych standardów. Od 2006 roku część pomieszczeń laboratoryjnych i hodowlanych uzyskało zgodę Ministerstwa Środowiska na zamknięte użycie organizmów genetycznie zmodyfikowanych zaliczanych do I kategorii zagrożenia. W 2007 Instytut uzyskał zgodę na zamknięte użycie organizmów genetycznie zmodyfikowanych zaklasyfikowanych do III kategorii zagrożenia, w zakresie wykorzystania GMO w celu modulacji ekspresji genów w wybranych strukturach mózgu przy pomocy wektorów adenowirusowych oraz lentiwirusowych jako narzędzie do badania procesów uczenia się i pamięci.

Pracownicy Instytutu Nenckiego prowadzą aktualnie prace badawcze w ramach współpracy naukowej z 62 placówkami zagranicznymi. Obecnie realizowanych jest 19 grantów przyznanych w wyniku konkursu przez zagraniczne organizacje i fundacje, w tym sześć w ramach 6 Programu Ramowego UE, sześć w ramach 7PR UE, pięć w ramach innych programów UE oraz 2 w ramach programów spoza UE.

IBD PAN zawdzięcza swoją wysoką pozycję doskonałości w obszarze nauk podstawowych. Ostatnie działania (w szczególności projekty finansowane z Funduszy Strukturalnych UE)  wskazują jednak, że profil części działalności Instytutu ewoluuje w kierunku większego udziału badań o charakterze aplikacyjnym. Celem niniejszego projektu jest rozwinięcie tej działalności poprzez zwiększenie świadomości naukowców w zakresie potencjału komercyjnego realizowanych przez nich projektów i wspomożenie ich działań w tym kierunku. W 2008 r. naukowcy pracujący w IBD PAN opublikowali 100 artykułów w czasopismach z tzw. listy Filadelfijskiej, przy czym prawie połowa z nich miała wartość 24 pkt wg. klasyfikacji MNiSW. W tym samym okresie dokonano1 zgłoszenia patentowego.

Prywatne firmy wykazują duże zainteresowanie projektami (szczególnie finansowanymi z Funduszy Strukturalnych) realizowanymi przez Instytut Nenckiego. Naukowcy z IBD PAN mają również bezpośrednie doświadczenia we współpracy z przedstawicielami przemysłu (firmy Adamed, WisTa Laboratories Ltd.). Ponadto, badacze z Instytutu Nenckiego są autorami 6 zgłoszeń patentowych, w tym 1 międzynarodowego, z czego 2 zakończyły się uzyskaniem patentów (P355353, P135946). Jakość prowadzonych badań naukowych zapewnia Instytutowi Nenckiego rozpoznawalność na arenie międzynarodowej. Do chwili obecnej Instytut uczestniczył w 24 projektach o charakterze międzynarodowym, w tym w 16 finansowanych z Programów Ramowych UE. Instytut ma ponadto status Europejskiego Centrum Doskonałości w Neurobiologii (projekt BRAINS) oraz krajowych Centrów Doskonałości BIOIMAGE oraz MIND.

PRACUJEMY DLA:

BioCentrum Ochota

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN Isntytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Niniejszy serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, za wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Przez używanie stron niniejszego serwisu wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Jeżeli nie zgadzasz się na stosowanie cookies przez nasz serwis, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania stron tej witryny. X