HOME > BIOCENTRUM OCHOTA > IBIB PAN

Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN (IBIB PAN)

Został założony w 1975 roku i jest największym centrum inżynierii biomedycznej w Polsce. W 1988 roku rozpoczęło swoją działalność Międzynarodowe Centrum Biocybernetyki (MCB), które jest częścią Instytutu. IBIB PAN jest krajowym koordynatorem Sieci Inżynierii Biomedycznej w Polsce (BIOMEN), był koordynatorem i współrealizatorem krajowego projektu Foresight dotyczącego opracowania "Scenariuszy Rozwoju Technologii Medycznych w Polsce do 2020 r.". Według oceny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Instytut jest instytucją pierwszej kategorii, umiejscowioną na 4 pozycji spośród 53 instytucji z grupy jednostek badawczych w dziedzinie "Elektrotechnika, automatyka, elektronika oraz technologie informacyjne".

Zakres badań Instytutu w dziedzinie biocybernetyki i inżynierii biomedycznej odpowiada najnowszym kierunkom badań w nauce światowej, a badania te mają charakter interdyscyplinarny.

Główne obszary badawcze IBIB PAN

1. Biopomiary i komputerowe przetwarzanie danych dla poprawy diagnostyki medycznej

1.1. Biopomiary dla poprawy jakości diagnostyki medyczne

 • Bioczujniki i mikrosystemy do analizy wielkości biochemicznych (urządzenia typu lab-on-a-chip)
 • Mapy elektrokardiograficzne wysokiej rozdzielczości
 • Pomiary laserowo-dopplerowskie do monitorowania i obrazowania mikroperfuzji tkanek
 • Czasowo-rozdzielcza spektroskopia w bliskiej podczerwieni do monitorowania i obrazowania utlenowania tkanek
 • Suche testy chemiczne i biochemiczne
 • Badania czynności okoruchowej
 • Nieinwazyjne pomiary parametrów układu oddechowego

1.2. Komputerowe przetwarzanie danych dla poprawy jakości diagnostyki medycznej

 • Komputerowe wspomaganie przetwarzania obrazów w obrazowaniu medycznym
 • Analiza sygnałów i obrazów z wykorzystaniem teorii chaosu i geometrii fraktalnej
 • Wizualizacja i analiza trójwymiarowa struktur biologicznych w komórce i na poziomie populacji komórek oraz wizualizacja i analiza ruchliwości komórek
 • Wczesne rozpoznawanie komórek raka pęcherza moczowego
 • Przetwarzanie i analiza biomedycznych baz danych
 • Analizy EEG i EMG

2. Wspomaganie i zastępowanie utraconych funkcji organizmu

2.1. Techniczne wspomaganie i zastępowanie utraconych funkcji organizmu

 • Biokompatybilne, płaskie półprzepuszczalne membrany dla zastosowań biomedycznych
 • Hodowla komórek i inżynieria tkankowa zorientowane na odbudowę wątroby i różnicowania komórek macierzystych
 • Hybrydowe biosystemy wspomagania i kontroli produkcji substancji regulacyjnych, w tym o działaniu przeciwnowotworowym i insuliny
 • Techniki membranowe do pozaustrojowego oczyszczania krwiKsenotransplantacja wysp trzustkowych
 • Technologie informatyczne i telekomunikacyjne wspomagające monitorowanie i leczenie wybranych chorób przewlekłych (zwłaszcza cukrzycy)
 • Techniczne wspomaganie leczenia zaburzeń czynności i funkcji układu oddechowego
 • Badanie uszkodzeń i transplantacja rdzenia kręgowego
 • Badanie funkcji kontrolnej motoneuronu w normie i patologii
 • Elektroterapia w zaburzeniach rytmu serca i hemodynamiki

2.2. Modele matematyczne i symulacje komputerowe funkcjonowania narządów

 • Teoria transportu membranowego
 • Transport płynów i substancji rozpuszczanych w dializie otrzewnowej i hemodializie
 • Modelowanie komputerowe i hybrydowe wspomaganie układu krążenia i układu oddechowego
 • Modelowe układu oddechowego człowieka i sztucznej wentylacji płuc
 • Modelowanie struktury mięśni i mechanizmu generowania sił w komórkach
 • Model "wirtualnego pacjenta" do symulacji terapii nerko-zastępczych.

W IBIB od 2004 r. działają Centrum Doskonałości Sztuczne i Hybrydowe Narządy Wspomagające Przemiany Metaboliczne (ARTOG) oraz Polskie Centrum Zaawansowanych Technologii dla Ochrony i Promocji Zdrowia (POLTEM).

IBIB uczestniczy w sieciach naukowych mikro- i nano- struktur półprzewodnikowych dla interdyscyplinarnych zastosowań w elektronice, telekomunikacji, ochronie środowiska, biologii molekularnej, diagnostyce i terapii medycznej (Micro- and Nano- Structure Applied Science Network MINAS), oraz w Ogólnopolskiej Sieci Inżynierii Biomedycznej BIOMEN (61 placówek) i w Konsorcjum Naukowym ROTMED.

Projekty aplikacyjne/Patenty IBIB PAN

IBIB wykazuje bogatą działalność o charakterze innowacyjnym i aplikacyjnym. Jest autorem lub współautorem licznych patentów:

 • Półprzewodnikowy czujnik jonoselektywny, PL347141;
 • Sterowana ssąco-tłocząca pompa oddechowa; PL 195911;
 • Ion-sensitive circuit TW235236B; Suchy test do szybkiego wykrywania i półilościowego oznaczania aldehydów w roztworach wodnych, zwłaszcza aldehydu glutarowego w roztworach dezynfekcyjnych oraz sposób wytwarzania suchego testu, PL 192869;
 • Sposób pomiaru podatności i rezystancji układu oddechowego. PL 194694.
 • Krzemowa elektroda jonoselektywna, PL 193862;
 • Nowa membrana poliolefinowa do opłaszczania komórek i sposób jej wytwarzania, PL 189940;
 • Electronic circuit for ion sensor, US 6,906,524 B2;
 • Verfahren und Gerät zur Detektion eines in den Körper eines Lebewesens injizierten Farbstoff-Bolus, 10 2004 015 682.4

Wdrożenia technologi IBIB PAN

Przykłady praktycznego wykorzystania wyników badań  i prac rozwojowych prowadzonych w IBIB PAN:

 • interaktywny system komputerowy do nauki interpretacji wyników spirometrycznego badania płuc
 • Oryginalna metoda niezależnej wentylacji płuc,
 • Opracowanie koncepcji i konstrukcji nowej rurki intubacyjnej dla małych dzieci do niezależnej wentylacji płuc,
 • nowy system elektroniczny umożliwiający sterowanie żaglowcem osobom niewidomym i słabo-widzącym,
 • Opracowanie dokumentacji technicznej nowego monitora oddechowego do niezależnej wentylacji płuc dla małych dzieci oraz w wersji uniwersalnej,
 • Komputerowy jednostanowiskowy system BiaL do rejestracji i monitorowania wyników leczenia pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową leczonych z wykorzystaniem chemio- i immunoterapii
 • Opracowanie metody synchronizacji rejestracji sygnału EEG i zapisu dźwięku oraz obrazu (wideo) -Video EEG,
 • Badanie utlenowania mózgu u noworodków za pomocą spektroskopii NIR
 • Laserowo-dopplerowskie badania mikrokrążenia u chorych z jaskrą
 • Metoda oceny stopnia anestezji na podstawie nieliniowej analizy EEG,
 • Wykorzystanie 64-kanałowego pomiaru EKG o wysokiej rozdzielczości w celu diagnostyki chorób serca,
 • Metoda oceny dynamiki reaktywności OUN na bodźce podczas stymulacji - implementacja w systemie Neuroscan 4.3
 • Przeprowadzenie w warunkach klinicznych analizy ilościowej zapisów EEG metodą FFT i autoregresji na systemie NEUROSCAN stosując 3 minutowy test hiperwentylacji i test fotostymulacji,
 • Przeprowadzenie w warunkach klinicznych próby kompleksowej oceny reakcji występujących w organizmie człowieka po zastosowaniu nitrogliceryny w teście pochyleniowym.
 • Ortoza teleskopowa kończyny dolnej LETOR
 • Udoskonalony notes brajlowski Kajetek MMC

PRACUJEMY DLA:

BioCentrum Ochota

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN Isntytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Niniejszy serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, za wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Przez używanie stron niniejszego serwisu wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Jeżeli nie zgadzasz się na stosowanie cookies przez nasz serwis, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania stron tej witryny. X