Historia i misja BioTech-IP

Historia

Ośrodek Transferu Technologii - Bio&Technology Innovations Platform (BioTech-IP) powstał w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w 2010 roku.


BioTech-IP zOśrodek Transferu Technologii wspierający komercjalizację wyników badań ponad 1300 naukowców pracujących w 6 warszawskich instytutach zrzeszonych w konsorcjum naukowym Biocentrum Ochota. W instytutach tych prowadzone są badania z dziedzin biologii, medycyny i techniki.

Głównym celem BioTech-IP jest wspieranie przedsiębiorczości naukowców przez:

  • stypendia dla naukowców prowadzących aplikacyjne  projekty badawcze,
  • staże naukowcóe w innowacyjnych firm bio-tech,
  • szkolenia praktyczne
  • porady prawne z zakresu prawa własności intelektualnej i transferu technologii
  • wsparcie naukowcom w zdobywaniu środków na rozwój aplikacyjnych projektów badawczych
  • pomoc w pozyskiwaniu partnerów przemysłowych do współpracy.

Misja

Naszą misją jest wzmocnienie skutecznego udziału instytutów badawczych w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy poprzez tworzenie platformy współpracy pomiędzy nauką i biznesem pozwalającej na efektywny transfer technologii.

Naszą misję realizujemy poprzez:

  • Wsparcie instytutów oraz naukowców w sprawach patentowania technologii oraz zarządzania własnością intelektualną,
  • Wypracowywanie ścieżek komercjalizacji dla najbardziej obiecujących technologii tworzonych w instytutach Biocentrum Ochota.

PRACUJEMY DLA:

BioCentrum Ochota

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN Isntytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Niniejszy serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, za wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Przez używanie stron niniejszego serwisu wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Jeżeli nie zgadzasz się na stosowanie cookies przez nasz serwis, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania stron tej witryny. X