Deklaracja poufności NDA (non-disclosure agreement)

 

fot.photostock / FreeDigitalPhotos.net

Umowa o zachowaniu poufności, występująca często pod różnymi nazwami (NDA - non-disclosure agreement, CDA - confidential disclosure agreement, CA - confidentiality agreement, PIA - proprietary information agreement), jest prawnie wiążącą pisemną umową zawieraną przez przynajmniej dwie strony przed rozpoczęciem współpracy.

Na podstawie umowy jedna ze stron udostępnia drugiej poufne informacje np. o swojej działalności lub produktach. Umowy takie są często zawierane pomiędzy przedsiębiorstwami/organizacjami i/lub osobami prywatnymi, które kooperując z sobą muszą zrozumieć wykorzystywane u siebie procesy i rozwiązania dla dalszego rozwoju relacji biznesowych.

Umowa o zachowaniu poufności może występować jako odrębna umowa lub jako klauzula umowna w innej umowie. Umowa lub klauzula o zachowaniu poufności winna zawierać dane prawnie chronione oraz czas ochrony. Strony mogą także przewidzieć w umowie kary umowne za naruszenie postanowień.

Ośrodek Transferu Technologii Biotech-IP bardzo surowo przestrzega zasady poufności otrzymywanych danych.  Wszystkie informacje i materiały otrzymywane od naukowców i przedsiębiorców są traktowane jako informacje poufne. Zobowiązani są do tego wszyscy pracownicy Biotech-IP mający z nimi styczność.

W celu otrzymania do wypełnienia umowy o zachowaniu poufności zapraszamy do kontaktu z nami. Formularz takiej umowy przesyłamy mailowo po informacji z Państwa strony.

PRACUJEMY DLA:

BioCentrum Ochota

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN Isntytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Niniejszy serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, za wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Przez używanie stron niniejszego serwisu wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Jeżeli nie zgadzasz się na stosowanie cookies przez nasz serwis, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania stron tej witryny. X